Get Adobe Flash player

Veoste koguse sõltumatu kontrollülelugemise või nende seisukorra kaubadokumentidele vastavuse kontrolli vajaduse korral määratakse sõltumatu kauba ülelugemine või kauba ülevaatus (tally. survey).

Meie spetsialistid suudavad professionaalselt kauba üle lugeda, teostada selle ülevaatuse, pildistamise ning vajadusel viia läbi vigastuste sõltumatu ekspertiisi, samuti vormistada nõuetekohaselt dokumendid.