Get Adobe Flash player

Teenuste osutamine sadamasse saabuvatele laevadele.

Need teenused sisaldavad kõigi seaduse ja sadamavõimude poolt kehtestatud eeskirjadega ettenähtud formaalsuste nõuetekohase täitmise sadamasse saabuvate laevade poolt, nagu:
sadama- ja tollitasude, vajalike lõivude, trahvide jne tasumine.

Laeva huvide esindamine ja kaitse kaubaga seotud pretensioonide lahendamisel, laevadele vajaliku tehnilise toetuse osutamine, remondi korraldamine, vee, toiduainete ja kütusega varustamine jms.

Kaubaoperatsioonide teostamine, laevadele õigeaegne vabade kaide, lootside, puksiiride tagamine , prahiarvelduste teostamine, kaubadokumentide nõuetekohane vormistamine, laevapere teenindamine sadamas, laeva kapteni korralduste täitmine.