Get Adobe Flash player

Ühe ja sama kaubapartii vedu erinevate transpordiliikidega ühe ühtse kaubasaatelehe (Multimodal Bill of Lading) alusel määratleb multimodaalse veo termini.

Kaup laaditakse ühelt transpordiliigilt teisele veoahela erinevates punktides, näiteks: Saatja – autotransport – ladu – rdt/transport – ladu – konteiner – konteineriveolaev – Saaja.

Kirjeldatud vedude iseärasus seisneb eelkõige dokumentatsiooni vormistamise mugavuses nii kliendile kui ka kõigile riiklikele kontrolliorganitele, piirivalvele ja tollile.