Get Adobe Flash player

Ohtlikud veosed on veosed, mille veo käigus toimunud avarii tagajärjel võib tekkida kahju inimeste tervisele või elule ja/või keskkonnale.

Ohtlike veoste veoeeskiri

Ohtlike veoste vedu on seotud vajalike lubade saamise ja sertifitseerimisega autotranspordivahenditele. Kaubavedude korral merekonteinerites lisandub veel ohtlike veoste lisatasu (hazardous charge), mille suurus sõltub veose ohuklassist vastavalt ohtlike veoste IMO klassifikatsioonile. Väga paljud esmapilgul tavakaubana näivad veosed nagu näiteks värv või elektrolüüdiga akud kujutavad endast ohtlikke veoseid.

Meie spetsialistid nõustavad Teid selles küsimuses ning valmistavad ette tööpakkumise.