Get Adobe Flash player

Kauba päritolu sertifikaat (Certificate of Origin) – kauba päritolumaad kinnitav dokument, mis on väljastatud kaupa eksportiva riigi kaubandus- ja tööstuskoja poolt või mõne muu rahvusliku seadusandlusega selleks volitatud organi poolt.

A vormi kohane päritolusertifikaat on terve rea riikide poolt GSP (Generalized System of Preferences) süsteemi raames kaubaliikide identifitseerimiseks kasutusele võetud (ekspordi puhul neisse riikidesse vormistatakse A vormi kohane sertifikaat): Austria, Hispaania, Slovakkia, Austraalia, Kanada, USA, Belgia, Luksemburg, Türgi, Bulgaaria, Madalmaad, Soome, Ungari, Uus-Meremaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Norra, Tšehhi, Kreeka, Rootsi, Taani, Ühendkuningriik, Jugoslaavia, Iirimaa, Portugal, Itaalia, Poola.

Angola Loading Certificate: kauba saatmisel Angolasse tuleb vormistada nimetatud sertifikaat kohe pärast konossemendi vormistamist. Sertifikaat sisaldab koondandmeid kaubasaadetise kohta, muu hulgas importija äriühingu kohta, kauba saatja äriühingu kohta, kauba nimetus, laeva nimetus, lähte- ja sihtsadam. Sertifikaat väljastatakse Angola Kaubasaatjate Rahvusliku Nõukogu blanketil ning lisatakse kohustuslikus korras iga kauba konossemendile.

Sellise sertifikaadi väljastamisel võetakse tasu blanketi eest pluss iga konossemendis märgitud konteineri eest. Kui kaubavedu toimub laevapartiidena, siis võetakse tasu sertifikaadi eest, arvestades konossemendis märgitud kauba kaalu.